U trećem smo broju Husara poseban naglasak stavili na hrvatskog kralja Petra Krešimira IV. „Velikog“ i rekonstrukciju njegovog lika prema reljefima i slikama iz njegovog doba. Nakon Petra Krešimira, iduća tema u trećem broju Husara nešto je potpuno novo – kratka crtica iz Građanskog rata u Americi, borba USS Monitora protiv CSA Merrimacka. Potom slijedi glavna tema ovog broja koja zauzima veći dio stranica: Operacija Compass. Osim količinom teksta, ova je tema popraćena i brojim fotografijama iz Drugog svjetskog rata koje su rijetko dosad viđene. Nakon Operacije Compass, dobro se uklopio kratki osvrt na razdoblje Hladnog rata i usporedba F9F Panthera s MIG-15. Ovaj je broj „poseban“ i po tome što se na njegovoj naslovnici potkrala greška koju će stručnjaci za temu odmah uočiti, a to je da je F9F Panther postao zabunom Phantom! Nažalost, časopis je već bio u tisku kad je ta greška uočena, tako da naslovnicu više nismo mogli mijenjati. Srećom, u samom je tekstu članka točno napisano. Pitali smo našeg urednika kako mu se to dogodilo pa kaže: “Na radnom stolu bili su mi istovremeno F9F Panther i F4 Phantom pa mi je taj “fantom” bio na pameti dok sam pripremao ovaj broj. Mea culpa!“

HUSAR 3